Kritéria soutěže:

Střední exportéři (100-500 mil. Kč)

Kategorie středních exportérů je vyhlášena pro exportéry s objemem exportu vyšším než 100 mil. Kč, ale nejvýše 500 mil. Kč v letech 2020 a 2021. Hodnotícím kritériem je procentní výše nárůstu tohoto objemu v uvedeném období.

V případě rovnosti základních kritérií bude použito pomocné kritérium, což je objem exportu na jednoho zaměstnance v roce 2021 v Kč. Tento údaj bude v případě potřeby od příslušných účastníků soutěže dodatečně vyžádán.

Podmínky soutěže:
Vaše údaje doložte výroční zprávou nebo účetní závěrkou.

Velcí exportéři (nad 500 mil. Kč)

Základním kritériem pro zařazení do soutěže je objem exportu v letech 2020 a 2021 nad 500 mil. Kč ročně a hodnotícími kritérii jsou výše procentního nárůstu tohoto objemu, resp. objem v příslušném období.

V případě rovnosti základních kritérií bude použito pomocné kritérium, což je objem exportu na jednoho zaměstnance v roce 2021 v Kč. Tento údaj bude v případě potřeby od příslušných účastníků soutěže dodatečně vyžádán.

Podmínky soutěže:
Vaše údaje doložte výroční zprávou nebo účetní závěrkou.

Zvláštní cena (nad 100 mil. Kč)

pro exportéra, který vyváží svoje výrobky a služby do největšího počtu zemí.

Kritéria Zvláštní ceny:
Základním kritériem je počet zemí, do nichž exportér v roce 2021 vyvezl svoje výrobky nebo služby.

V případě rovnosti základního kritéria bude použito pomocné kritérium:
celkový objem exportu v roce 2021.

Podmínky soutěže:
Vaše údaje doložte výroční zprávou nebo účetní závěrkou.

Podmínky najdete zde.

Nejlepší exportní transakce podpořená státem

Kategorie „Nejlepší exportní transakce podpořená státem“ je vyhlášena pro vývozní transakce s objemem vyšším než 100 mil. Kč s podporou České exportní banky,a.s. (ČEB), či Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.(EGAP) a splňují podmínku, že transakce napomáhá zaměstnanosti v ČR a jedná se o vývoz do prioritních, nebo zájmových zemí dle Exportní strategie ČR 2012-2020.

Při vyhodnocování kategorie jsou zpracovávány údaje doložené soutěžícím v uzavřené smlouvě o vývozu, resp. ve smlouvě k pojištění k dané exportní transakce transakci. Podklady k vyhodnocení kategorie „Nejlepší exportní transakce podpořená státem“ mají důvěrný charakter, a proto jsou vyhodnocovány pouze ČEB a EGAP.
Posuzován je objem vývozního kontraktu k datu podpisu příslušné smlouvy.

Základní hodnotící kritérium pro vývozní transakci:

V případě rovnosti výsledků u základních kritérií bude použito pomocné kritérium:

Aktuality

14. 09. 2023

Aktuality test

16. 12. 2022

Tisková zpráva Exportér roku 2022

Celou tiskovou zprávu a výsledky naleznete zde

01. 11. 2022

Prodloužení termínu pro přihlášky ER 2022

Termín pro přihlášení do 29. ročníku je prodloužen do pátku 11. 11. 2023